Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI - Darbuotojai, kontaktai, funkcijos

                                                                                                     

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Telefonas,
El. paštas

Pareigybės aprašymas

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAI

 1.

Oksana
VASILIAUSKIENĖ

Direktorė

+370 612 88 051
sangruda.globosnamai@gmail.com

Direktoriaus pareigybės aprašymas

 2.

Regina
KLIMAITIENĖ


Buhalterė

+370 343 64221
vaikunamai.buhalterija@gmail.com

Buhalterio pareigybės aprašymas

GLOBOS CENTRO DARBUOTOJAI

 3.

Edita
SAVICKIENĖ

Socialinė darbuotoja
(globos koordinatorė)

+370 343 61786
+ 370 603 81004

globoscentras.kalvarija@gmail.com

Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas

 4.

Sigutė
AŠIPAUSKIENĖ

Socialinė darbuotoja (VVTAĮT atestuotas asmuo)

+370 343 61786
globoscentras.kalvarija@gmail.com

 Socialinio darbuotojo (VVTAĮT atestuoto asmens) pareigybės aprašymas

 5.

Jurgita
IVOŠKIENĖ

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)

+370 343 61786
globoscentras.kalvarija@gmail.com

Socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) pareigybės aprašymas
 6. Vilius GRIGALIŪNAS

Psichologas

  -*

ŠEIMOS GLOBOS PADALINIO DARBUOTOJAI

 7. Kristina
VAIČIŪNIENĖ (laikinai pavaduojanti)
Vyriausioji socialinė darbuotoja   Vyriausiojo socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas
8. Vilius GRIGALIŪNAS  Psichologas   -*

9.

Dana
BUSILIENĖ

Socialinė darbuotoja

+370 343 61785

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

10.

Neringa STANKEVIČIENĖ

Socialinė darbuotoja

+370 343 61785

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

11.

Jolanta
PUDINSKIENĖ

Socialinė darbuotoja

+370 343 61725

Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas
12. Jurgita
TREČIOKIEN
Ė
Socialinė darbuotoja +370 343 61725 Socialinio darbuotojo pareigybės aprašymas

13.

Jolita
KULPANAITĖ

Socialinio darbuotojo padėjėja

+370 343 61725

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas

14.

Loreta
SINKEVIČIENĖ

Socialinio darbuotojo padėjėja

+370 343 61725

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas 

15.

Lina
JARIMAVIČIENĖ

Socialinio darbuotojo padėjėja

+370 343 61725

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas

16.

Dalė
ŠLIAUŽIENĖ

Socialinio darbuotojo padėjėja

+370 343 61725

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas

17.

Veronika KAVALIAUSKIENĖ

Socialinio darbuotojo padėjėja

+370 343 61725

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas

18.

Sonata
ANDRULIONIENĖ

Socialinio darbuotojo padėjėja

+370 343 61725

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas

19.

Rita
TREČIOKIENĖ

Socialinio darbuotojo padėjėja

+370 343 61725

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas

20.

Vanda
DUBINSKIENĖ

Socialinio darbuotojo padėjėja

+370 343 64221

Socialinio darbuotjo padėjėjo pareigybės aprašymas

21.

Jolanta
SINKEVIČIENĖ

Socialinio darbuotojo padėjėja

+370 343 64221

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas

22.

Vilma
ŠTREIMIKIENĖ

Socialinio darbuotojo padėjėja

+370 343 64221

Socialinio darbuotojo padėjėjo pareigybės aprašymas

23.

Kristina
VAIČIŪNIENĖ
Socialinė darbuotoja, darbui su šeimomis ir vaikais


Socialinio darbuotojo darbui su šeimomis ir vaikais pareigybės aprašymas
24. Slaugytoja Slaugytojas/dietistas - -

ŪKIO PERSONALAS

25.

Vytautas
VIRBICKAS

Ūkvedys

+370 343 64221
sangruda.ukvedys@gmail.com

Ūkvedžio pareigybės aprašymas

26.

Vytautas
VIRBICKAS

Vairuotojas

+370 343 64221

Vairuotojo pareigybės aprašymas
 

                                                    


Paskutinis atnaujinimas : 2021.05.17 : 14:44
Kategorija : STRUKTŪRA IR KONTAKTAI


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

^ į viršų ^