Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
KORUPCIJOS PREVENCIJA - Korupcijos prevencija

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių Planas 2020-2021 metams

Informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktus galima teikti įstaigos direktoriui:

·         Telefonu – 8 612 88051;

·         Elektroniniu paštu sangruda.globosnamai@gmail.com;

·         Paštu adresu: Alyvų g. 1, Sangrūdos k., Kalvarijos sav., LT-69265
 

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Pagrindinės korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas, asmeninės naudos siekimas sau ar kitiems asmenims teikiant viešąsias paslaugas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar įgaliojimų viršijimas, dokumentų suklastojimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybinės ar komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kyšininkavimo ar papirkimo nuslėpimas.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.


Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri.


Paskutinis atnaujinimas : 2021.05.09 : 18:37
Kategorija : KORUPCIJOS PREVENCIJA


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

^ į viršų ^