Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
PASLAUGOS - Paslaugos
Paslaugos

        Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų veiklos pobūdis - bendrųjų ir specialiųjų, bendruomenių socialinių paslaugų teikimas.

Šeimos globos namuose organizuojamos ir teikiamos:

  • trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos (apgyvendinimo, maitinimo, ugdymo, lavinimo, socialinės, švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugos, savarankiškumo įgūdžių ugdymo, tęstinė palydimoji pagalba) – tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą – iki 21 metų, kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba Šeimos globos namuose laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręsta jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas, vykdyti kitas procedūras susijusias su globojamu/apgyvendintu vaiku;
  • socialinės priežiūros paslaugos – kompleksinių paslaugų teikimas asmenims  (šeimoms) ir jų vaikams, kuriems nereikalinga nuolatinė specialistų priežiūra;
  • globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) paslaugos;
  • konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo, psichosocialinės, psichoterapinės, intensyvios, laikino atokvėpio, teisinės, sociokultūrinės ir kitų paslaugų organizavimas ir teikimas įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti;
  • vaikų ir suaugusių asmenų dienos užimtumo organizavimas;
  • kitos bendrosios ir specialiosios paslaugos.

Paskutinis atnaujinimas : 2021.05.09 : 19:59
Kategorija : PASLAUGOS


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

^ į viršų ^