Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
VEIKLOS SRITYS - Lygių galimybių politikos įgyvendinimas

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos tikslas - nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus, skatinant vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje; siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; didinant moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinant lyčių aspekto integravimą -https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc012450b1ca11e48296d11f563abfb0

MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMAS

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Lygių galimybių kontrolieriaus svetainė  - http://www.lygybe.lt/lt/kontaktai.html;

Lygių galimybių plėtros centras  - http://gap.lt/;

Socialinių inovacijų fondas -  http://lpf.lt/lt;

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas -  http://nlif.lt/category/naujienos/;

Informacinė svetainė (statistika, tyrimų rezultatai, teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei (teisėms bei galimybėms užtikrinti) http://www.lygus.lt/;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyrius - www.socmin.lt/index.php?-1862884946;

Europos lyčių lygybės institutas yra Europos agentūra, remianti ES ir jos valstybių narių pastangas skatinant lyčių lygybę, kovojant su diskriminacija dėl lyties ir didinant supratimą apie lyčių lygybę - http://eige.europa.eu/lt/

Projektas „Savivaldybės sėkmės kodas - lyčių lygybė" - http://lmlo.lt/savivaldybes-sekmes-kodas-lyciu-lygybe/

Lygių galimybių pažeidimai

Mažasis lygių galimybių gida

https://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-sklaida/lygiu-galimybiu-politikos-priemoniu-rekomendacijos/773

Lyčių lygybės vadovas savivaldybėms „Lyčių lygybė nuo A iki Z“  https://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/09/nuo-a-iki-z-lyciu-lygybes-vadovas-savivaldybems.pdf 
Vaizdo filmai su lyčių lygybės aspekto integravimo pavyzdžiais savivaldybėse https://lygybe.lt/index.php/lt/savivaldybes-sekmes-kodas-lyciu-lygybe 

Lietuvos statistikos departamento sukurtas statistikos žemėlapis  https://osp.stat.gov.lt/interaktyvus-atlasas 

Lyčių lygių galimybių aspektas strateginiuose planuose. idėjų bankas https://lmlonew.lpf.lt/2019/11/11/lyciu-lygiu-galimybiu-aspektas-strateginiuose-planuose-ideju-bankas/

Europos moterų ir vyrų lygybės chartija https://charter-equality.eu/the-charter/the-eu-and-gender-equality.html 

 

 


Paskutinis atnaujinimas : 2021.06.03 : 16:48
Kategorija : VEIKLOS SRITYS


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

^ į viršų ^