Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
VEIKLA - Istorija
Mūsų vaikų laikinosios globos namai įkurti 1994 -12-15 Marijampolės rajono tarybos sprendimu Nr.39-344 „Dėl vaikams laikinosios globos namų“. Vaikų laikinosios globos namai buvo įkurdinti Kazlų Rūdos specialioje internatinėje mokykloje.
1999-01-29 Marijampolės rajono tarybos sprendimu Nr.14-3 „Dėl vaikų lakinosios globos namų perkėlimo į kitą vietovę“, 1999-03-01 Vaikų laikinosios globos namai buvo perkelti į Sangrūdos vidurinės mokyklos bendrabutį. Tuo metu vaikų namų pavadinimas - Marijampolės rajono vaikų laikinosios globos namai.
Įsikūrus Kalvarijos savivaldybei, 2000-06-09 Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.4-17„Dėl įstaigos pavadinimo pakeitimo“ vaikų namų pavadinimas buvo pakeistas  iš Marijampolės rajono vaikų laikinosios globos namų į Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namus.
Sangrūdos vidurinės mokyklos bendrabučio patalpos buvo per mažos vaikų globos namams (ten galėjo gyventi 24 vaikai), o savivaldybėje vaikų, netekusių tėvų globos arba vaikų be priežiūros, skaičius išaugo. Todėl 2002-02-28 Kalvarijos savivaldybės taryba  savo sprendimu Nr.22-7 „Dėl ilgalaikio materialojo turto perdavimo Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namams“ perdavė Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinės mokyklos vaikų lopšelio-darželio pastatą su priklausiniais, kuris buvo perplanuotas į vaikų globos ir užimtumo namus. 2002 metų rudenį Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai persikėlė į naujas patalpas. Čia buvo įkurta 30 vietų  vaikams gyventi.
Pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 2011 metais buvo apšiltinta vaikų globos namų pastato sienos ir stogas, pakeisti langai, duryss, atlikta šildymo sistemos rekonstrukcija.
Šiuo metu vaikų globos namuose dirba 15 darbuotojų, iš jų 5 darbuotojai yra dirbantys tiesiogiai su vaiku.Gyvena 32 tėvų globos netekę vaikai.
 

Paskutinis atnaujinimas : 2012.01.29 : 13:58
Kategorija : VEIKLA


Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį

^ į viršų ^