Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
Jus sveikina Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai
Biudžetinė įstaiga
Alyvų g.1, Sangrūdos k., Sangrūdos sen., LT-69265 Kalvarijos savivaldybė
Juridinio asmens kodas 193359710
Telefaksas (8 ~343 ) 64 221, mob. 8 612 88 051
el. paštas  sangruda.globosnamai@gmail.com
svetainė    www.seimosnamai.kalvarija.lm.lt
Mes Facebook

         Įvaikinimas ir globa – gražus bei prasmingas žmogaus augimo kelias, kuriuo eina ir vaikai, ir įtėviai, ir globėjai. Šiuo keliu žengiama gerai viską apgalvojus, įvertinus ir pasiruošus. Svarbu suprasti, kad vaiko atėjimas į šeimą yra ne įvaikinimo pabaiga, o tik pati pradžia. Santykio su vaiku kūrimas gali būti sudėtingas, bet įdomus procesas, tačiau tik tada, kai įtėviai (globėjai) yra tinkamai pasirengę priimti be tėvų globos likusį vaiką.
       Šiuo metu visoje Lietuvoje asmenys, norintys globoti ar įsivaikinti, turi lankyti ir baigti mokymus pagal specialią įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programą GIMK.
      GIMK programos esmė
– aktyvus suaugusiųjų mokymas, kurio tikslas – suteikti jiems naujos emocinės patirties, kuri padėtų suprasti, kaip jaučiasi be tėvų likęs vaikas, bei įvertinti mokymų dalyvių gebėjimus, stebimus mokymų metu, atliekant užduotis, taip pat individualių pokalbių metu. Mokymų trukmė – 10 sav., mokymai vyksta 1 k.sav, po 3 ak. v. Šie mokymai baigiasi GIMK mokytojų parengtomis rekomendacinėmis išvadomis, kuriose aptariamos dalyvių galimybės tapti globėjais ar įtėviais.
        Galimybė šiluma ir meile apglobti našlaitį – vienas iš geriausių jausmų. Įsivaikinimo procesas kiekvienai šeimai bus skirtingas, turės savų klausimų ir įvairių posūkių, tai nebus lengvas laikotarpis. Būtent todėl norime pagelbėti tiems, kurie turi klausimų šia tema, bet bijo jų paklausti.
       Tikimasi, kad globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programa leis pažvelgti į vaiką giliau, šiek tiek kitomis akimis pamatyti jo pasaulį, poreikius ir patirtį, o visuomenės požiūris į mažuosius mūsų piliečius, į įvaikinimą ir globą taps brandesnis bei atsakingesnis.
        Kiekvienas vaikas šeimai gali duoti sparnus. Bet mes, suaugusieji, visų pirma turime suteikti mažyliui išskirtinę teisę – ateiti į šeimą ir būti jos visaverčiu nariu.

       Įprasminkite gyvenimą į savo šeimas priimdami tėvų globos netekusius vaikus. Tapkite laikinaisiais ar nuolatiniais globėjais bei įtėviais.

Visus, neabejingus vaikų troškimui turėti šeimą, besidominčius vaiko globos, įvaikinimo klausimais ar ketinančius dalyvauti mokymuose, mielai kviečiame skambinti, rašyti arba tiesiog atvykti!
  

Mokymus ir konsultacijas veda GIMK specialistės:
Alma Stankevičienė ir Jurgita Ivoškienė
Kreiptis telefonu: (8 343) 61 786 

El. paštu sangruda.gimk@gmail.com
Adresu Alyvų 1,  Sangrūdos k., Kalvarijos sav.
Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

                                                                                             GIMK Tarnyba facebook 
                            https://www.facebook.com/GIMK-Kalvarijos-savivaldyb%C4%97je-1825323754414176/?fref=ts

9 naujienos


Globos koordinatorius - - Administracija 2018.04.06 : 12:45

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMAI SKELBIA ATRANKĄ 

 SOCIALINIO DARBUOTOJO (GLOBOS KOORDINATORIAUS) PAREIGOMS UŽIMTI 

Atranką organizuojanti įstaiga: Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai yra biudžetinė įstaiga, kodas 193359710, įsikūrusi Alyvų g. 1, Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., LT-69265
Socialinio darbuotojo veikla:

·    Globos koordinatorius organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, socialiniam globėjui, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas ir pagalbą biologinei vaiko šeimai su socialiniais darbuotojais, teikiančias paslaugas šeimai.

·      Globos koordinatorius tvarko kiekvieno budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, šeimynos dalyvių, įtėvių, bylą, kurioje fiksuojami (protokoluojami) susitikimai, dalyvavusieji susitikime asmenys, data, susitikimų turinys, susitarimai, jei jie buvo sudaryti, susitarimų vykdymo terminai, įsivertinimai ir kita darbui svarbi informacija.

·    Globos koordinatorius, koordinuoja pagalbą budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams.

·   Globos koordinatorius, koordinuoja pagalbą įtėviams, jų prašymu konsultuoja įtėvius, organizuoja individualią ir grupinę psichosocialinę pagalbą.

Socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai:

Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) yra įgijęs socialinio darbo aukštąjį universitetinį  išsilavinimą , turintis kvalifikacinę kategoriją ir darbo patirtį dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais arba su socialinės rizikos šeimomis.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

 Pateikiami dokumentai;

- gyvenimo aprašymas (CV).

 Dokumentas pateikiamas el. paštu sangruda.globosnamai@gmail.com iki 2018 m.balandžio12 d.12 val.

Informacija apie skelbiamą atranką Tel. Nr. pasiteiravimui 8 612 88 051.

 

Direktorius                                                                                 Vytautas Dubinskas

... / ...


Atranka - - Administracija 2018.03.05 : 09:02KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMAI SKELBIA ATRANKĄ 

 

SOCIALINIO GLOBĖJO PAREIGOMS ATLIKTI

 

Atranką organizuojanti įstaiga: Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai yra biudžetinė įstaiga, kodas 193359710, įsikūrusi Alyvų g. 1, Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., LT-69265

Socialinio globėjo pareigos:

1. priimti vaiką savo gyvenamajame būste ir užtikrinti emocinį bei fizinį vaiko saugumą, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą;

2. aprūpinti vaiką būtinais daiktais (patalyne, rankšluosčiais, drabužiais, avalyne, higienos priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, žaislais ir lavinamaisiais žaidimais ir t. t.), atsižvelgiant į jo amžių, lytį ar neplanuotai atsiradusias aplinkybes. Su vaiku tartis dėl jam reikalingų daiktų, drabužių ir kt. priemonių pirkimo, vaikui sudaryti sąlygas dalyvauti įsigyjant šiuos daiktus, taip pat maisto produktus šeimai;

3. pagal vaiko poreikius aprūpinti jį būtinomis techninės pagalbos priemonėmis, protezinės ir ortopedinės technikos priemonėmis; ligos atveju pirkti vaistus, atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas, taip pat vitaminus bei maisto papildus;

4. būti atsakingam už pirmosios pagalbos suteikimą vaikui ir nuolatinį jo sveikatos būklės stebėjimą;

5. užtikrinti, kad vaikas visą paslaugos teikimo laikotarpį gautų tinkamą maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir atsižvelgiant į vaiko pageidavimus;

6. bendradarbiauti su ugdymo įstaiga, siekiant ugdymo tikslų, dalyvauti ugdymo įstaigų susirinkimuose ir šventėse, padėti vaikui ruošti pamokas bei užtikrinti, kad vaikas turėtų visas reikiamas mokymosi priemones, saugiai nuvyktų į šią įstaigą (ugdymo įstaiga turi būti nesunkiai pasiekiamoje vietoje);

7. sudaryti galimybę vaikui žaisti, sportuoti, bendrauti su kitais vaikais bei tenkinti kitus saviraiškos poreikius, lankyti būrelius, sporto, muzikos ir kitas vaikų neformaliojo ugdymo įstaigas;

8. sudaryti vaikui sąlygas skaityti knygas, saugiai naudotis informacinėmis technologijomis ir kitomis jo ugdymui reikalingomis priemonėmis, atitinkančiomis jo brandą, įgūdžius ir interesus;

9. padėti vaikui suvokti šeimos reikšmę, plėtoti ir stiprinti stabilius vaiko ir biologinės šeimos ryšius, vaiko ryšius su artimais giminaičiais; užtikrinti galimybę vaikui bendrauti su savo biologiniais giminaičiais pagal numatytą ir su Globėjų centru suderintą tvarką;

10. bendradarbiauti su Globėjų centru ir jo paskirtais darbuotojais ar specialistais (socialiniais darbuotojais, psichologais ir kt.);

11. dalyvauti rengiant individualų vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą ir individualų socialinės globos planą ir užtikrinant jų įgyvendinimą;

12. nedelsiant informuoti Globėjų centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius emocinius ir fiziologinius sunkumus, siekiant užtikrinti vaikui reikiamų specialistų pagalbą;

13. atsakingai ir pagal paskirtį naudoti Globėjų centro vaikui išlaikyti skiriamas pinigines lėšas;

14. vaikams nuo 7 metų amžiaus kiekvieną mėnesį užtikrinti kišenpinigių smulkioms išlaidoms skyrimą;

15. nedelsiant informuoti Globėjų centrą apie atvejus, kai jis negali laikinai dėl objektyvių priežasčių vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

Socialinių globėjų kvalifikaciniai reikalavimai: 

Kalvarijos savivaldybės gyventojas baigęs mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos) ir gavęs GIMK tarnybos teigiamą išvadą.  Jeigu socialinis globėjas yra įgijęs socialinio darbo išsilavinimą būtų privalumas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

                 Pateikiami dokumentai;

- gyvenimo aprašymas (CV).

 Dokumentas pateikiamas el. paštu sangruda.globosnamai@gmail.com iki 2018 m. kovo 9 d.12 val.

Informacija apie skelbiamą atranką Tel. Nr. pasiteiravimui 8 612 88 051.

Direktorius                                                                                 Vytautas Dubinskas

 

 

... / ...


Padėka - - Administracija 2017.03.07 : 08:18

   PADĖKA

    Norime išreikšti nuoširdžią padėką visiems, kurie atsiliepė į mūsų prašymą ir iš kurių sulaukėme gausios paramos  mūsų patiems mažiausiems globos namų gyventojams:
    Gerb. Kristinai Zdančiukienei, Miglei Radvilaitei, Rasai Klevinskienei iš Marijampolės;
    Gerb. Džeividai Pankienei, Sandrai Petrauskienei, Rasai Zigmantei, Ivetai Mikulskaitei, Sandrai Venslovienei, Aušrai Kežienei, Grėtė Stanaitytė, Vidai Majauskienei iš Kalvarijos savivaldybės;
    Gerb. Erikai Gražulienei, Artūrui Augučiui, Evelinai Burauskaitei Dulskienei, Ingai Malinauskienei, Lijanai Gerulytei, Justei Matijošaitienei, Kristinai Urbanavičiūtei iš Vilkaviškio;
    Gerb. Daliai iš Kauno;
    Gerb. Snieguolei Kazlauskaitei iš Anglijos;
    Gerb. Rimai Merkevičienei ir „Dundalko mamyčių klubui“ iš Airijos, siuntų pervežimo „Yzzy Way“ vaikinams už paramos pristatymą.

    Ačiū už Jūsų gerumą.

 

 

... / ...


PRANEŠIMAS APIE ĮSTAIGOS PAVADINIMO PASIKEITIMĄ
      Informuojame, kad vadovaujantis 2017 m. sausio 26 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu  „Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų nuostatų tvirtinimo Nr. T-11, keičiasi įstaigos pavadinimas iš „Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai“ į
„Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai“,
įstaigos tinklapio adresas iš www.vaikunamai.kalvarija.lm.lt į
www.seimosnamai.kalvarija.lm.lt
Kiti įstaigos rekvizitai lieka nepakitę.
Direktorius  Vytautas Dubinskas  

... / ...


                                                                  Išvyka į kino teatrą                 
         Atostogoms besibaigiant, norisi, kas jos būtų įsimintinos, kažkuo kitokios.., tad kodėl nesuteikti vaikams galimybės nuvykti į kino teatrą? Juk mūsų vaikai tikrai ne kasdien turi tokią  pramogą, juolab kai kurie jų čia lankysis apskritai pirmą kartą savo gyvenime. Taigi, „Svajūnų" šeimyna nusprendė – laikas naujiems „vėjams"biggrin. Džiaugiamės, suteikę vaikams tokią džiugią akimirką bei taip paįvairindami jų kasdienybę bei laisvalaikį, juolab, kad išvyka į „Spindulio" kino teatrą tapo ir netikėta atrakcija, nes smagiai pasivaikščiojome po gražiausias Marijampolės miesto vietas, na o pabaigai užėjome į „Čili pizą" užkąsti, smagiai pasėdėti ir pasikalbėti netradicinėje aplinkoje...

   20160811_144515(0).jpg 20160811_144633.jpg 20160811_144639.jpg 20160811_144856.jpg
   20160811_145019(0).jpg 20160811_145050.jpg 20160811_145126(0).jpg 20160811_145736.jpg
   20160811_145740(0).jpg 20160811_152333.jpg 20160811_154656.jpg 20160811_154821.jpg
   20160811_155342.jpg

... / ...


Pasveikink jūrą - - Administracija 2016.08.01 : 11:11

   IMG_2107.jpg  IMG_2110.jpg  IMG_2111.jpg  IMG_2116.jpg
   IMG_2128.jpg  IMG_2129.jpg  IMG_2147.jpg  IMG_2160.jpg
   IMG_2164.jpg  IMG_2166.jpg  IMG_2170.jpg  IMG_2180.jpg
   IMG_2187.jpg  IMG_2190.jpg  IMG_2192.jpg  IMG_2194.jpg
                                                                  Socialinė akcija „Pasveikink jūrą Palangoje
           Palangos miesto savivaldybė, jungdamasi prie Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės iniciatyvos „Už saugią Lietuvą, surengė socialinę akciją „Pasveikink jūrą Palangoje. Ankstų liepos 30-osios rytą šeši globos namų ugdytiniai išvyko į susitikimą su jūra. Vaikai labai jo laukė. Kad kelias iki jūros neatrodytų toks ilgas organizatoriai jiems paruošė įvairių siurprizų. Meilės alėjoje vaikų laukė burbulų fiesta - juos iš visų pusių supo didesni ir mažesni muilo burbulai. Pašokę su filmų herojais Jūratės ir Kastyčio skvere visi mojuodami uodui-dronui nuskubėjo į susitikimą su jūra. Tilto gale vaikų laukė foto sesija. Toliau išsvajotos maudynės jūroje, smėlio pilių statybos. O kokia šventė be pikniko! Jis vyko ne bet kur – o pačioje Birutės parko Rotondoje. Pasivaišinę ir pailsėję visi vaikai gavo po balioną į kurį kiekvienas galėjo įdėti savo svajonę. Birutės parke vaikai stebėjo cirko pasirodymą, apžiūrėjo parko augaliją ir gyvūniją. Namus pasiekėme jau gerokai sutemus, pilni įspūdžių. Už vaikų svajonės išpildymą esame dėkingi Palangos miesto savivaldybei, renginio organizatoriams ir mūsų grupę globojusiai savanorei Danutei.  Visų vaikų vardu nuoširdų ačiū taria socialinė darbuotoja Dana.

... / ...


Žygis į Punską - - Administracija 2016.07.12 : 11:08

Žygis  „Lietuvos himną giedosiu Punske" 2016

             Jau kelinti metai iš eilės, tęsdami tradiciją, liepos 6 – ąją, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną prisijungėme prie akcijos „Lietuvos himną giedosiu Punske". Šiemet žygiavome devyniese – iš kiekvienos šeimynos po kelis globotinius. Prisijungėme prie žygeivių Sangrūdoje – čia užsiregistravome, susipažinome su patriotiškai nusiteikusiais žmonėmis, bendravome ir, be abejo, skanavome  Sangrūdos kaimo bendruomenės virtos grikių košės. Visų nuotaika buvo puiki, jos nesugadino nei trumpalaikis lietus, nes atžygiavusieji mielai bendravo su mumis bei vietiniais žmonėmis, o tie, kas buvo labiau pavargę, prisėdo, o kai kas ir prigulė, tiesiog čia pat, ant pievutės trumpam poilsiui. Suklusome, kai per mikrofoną pasigirdo Sangrūdos kaimo bendruomenės pirmininkės Angelės Bapkauskienės raginimas pasiklausyti trumpo istorinio pasakojimo apie šios dienos ištakas. Prieš tęsiant kelionę, visi kartu sugiedojome „Tautišką giesmę“, tuomet ir patraukėme link Punsko. Eisenos priekyje buvo nešama didelė tautinė vėliava, atsiradusi  jaunimo organizacijos „Darbas" iniciatyva. Sėkmingai įveikę nemažą kelio atkarpą, sustojome prie kontrolinio punkto „Siena“, kur mus pasitiko tarpukariu sieną saugoję kariai. Čia vėl užsiregistravome, trumpai prisėdome pailsėti ir užkąsti, o ilgai netrukus, patraukėme prie tikrosios Lietuvos – Lenkijos sienos, kur mūsų jau laukė Lenkijos lietuviai su savo atributika. Gražiai pasisveikinę, pabendravę,  žygiavome visi kartu toliau jau kaimyninės šalies teritorija. Aišku, buvo neįmanoma nepastebėti draugiškai bei širdingai nusiteikusių Lenkijos lietuvių – jie mus sveikino tiesiog iš savo namų kiemo, sustoję šalikelėje ar tiesiog iš pravažiuojančių mašinų.. .Punske užsukome į vietinę bažnyčią, kur buvo pašventinta mūsų vėliava, čia pat sugiedota „Lietuva brangi“. Išėjome pakylėti, tad nei nepajutome pasiekę kelionės tikslą – Lietuvių bendruomenės namus. Čia gavome labai skanios sriubos, lenkiškos baltos duonos bei daug gerų emocijų... Pasistiprinę, patraukėme pasižvalgyti po Punsko miestelį, na o mūsų globotinei Laurai pasiūlius grįžti į globos namus tautiškos giesmės giedoti kartu su saviškiais, patraukėme link namų..
 IMG_1993.jpg  IMG_1994.jpg  IMG_1998.jpg  IMG_2002.jpg
 IMG_2003.jpg  IMG_2006.jpg  IMG_2016.jpg  IMG_2019.jpg
 IMG_2024.jpg  IMG_2027.jpg  IMG_2028.jpg  IMG_2033.jpg
 IMG_2042.jpg  IMG_2046.jpg  IMG_2051.jpg  IMG_2052.jpg
 IMG_2057.jpg  IMG_2065.jpg  IMG_2067.jpg  IMG_2074.jpg
 IMG_2075.jpg  IMG_2078.jpg  IMG_2088.jpg  IMG_2097.jpg
 IMG_2098.jpg

... / ...


Kartingai - - Administracija 2016.07.12 : 10:23

   1.jpg   2.jpg   3.jpg   4.jpg

                                                                     Kartingų turnyras
       Ankstų birželio 4-osios rytą kartingo vairuotojas Edvinas Gelumbauskas kartu su palaikymo komanda išvyko į Vilnių , į Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Egidijaus Bičkausko organizuojamą kartingų turnyrą. Vaikai renginyje galėjo ne tik stebėti kartingų varžybas, bet ir susipažinti su karine technika, stebėti skirtingų sportinių mašinų pasirodymus. Renginio metu vaikai buvo vaišinami kareiviška koše, ledais , saldumynais , gaiviaisiais gėrimais. Edvinas liko patenkintas kartingo vairavimo įgūdžių įgavimu. Grįždami namo visi nusprendėme apsilankyti ir Šeimų šventėje Prienų rajono Vaizgakiemio kaime.  Čia vaikai stebėjo kai kuriuos koncertus , užlipo į kalną. Nors ir pavargę, tačiau labai laimingi ir kupini įspūdžių vėlų vakarą sugrįžo į namus ir pradėjo planuoti naujas išvykas. Už nuostabius renginius vaikai dėkingi jų organizatoriams.
  5.jpg  6.jpg  7.jpg  8.jpg

 

 

 

 

... / ...