Puslapio meniu
Nuotraukų galerija

foto.jpg

Kalendorius
Susisiekite
Naujienos


Atranka - - Administracija 2018.03.05 : 09:02KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS GLOBOS NAMAI SKELBIA ATRANKĄ 

 

SOCIALINIO GLOBĖJO PAREIGOMS ATLIKTI

 

Atranką organizuojanti įstaiga: Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai yra biudžetinė įstaiga, kodas 193359710, įsikūrusi Alyvų g. 1, Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., LT-69265

Socialinio globėjo pareigos:

1. priimti vaiką savo gyvenamajame būste ir užtikrinti emocinį bei fizinį vaiko saugumą, vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdieninę priežiūrą;

2. aprūpinti vaiką būtinais daiktais (patalyne, rankšluosčiais, drabužiais, avalyne, higienos priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, žaislais ir lavinamaisiais žaidimais ir t. t.), atsižvelgiant į jo amžių, lytį ar neplanuotai atsiradusias aplinkybes. Su vaiku tartis dėl jam reikalingų daiktų, drabužių ir kt. priemonių pirkimo, vaikui sudaryti sąlygas dalyvauti įsigyjant šiuos daiktus, taip pat maisto produktus šeimai;

3. pagal vaiko poreikius aprūpinti jį būtinomis techninės pagalbos priemonėmis, protezinės ir ortopedinės technikos priemonėmis; ligos atveju pirkti vaistus, atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas, taip pat vitaminus bei maisto papildus;

4. būti atsakingam už pirmosios pagalbos suteikimą vaikui ir nuolatinį jo sveikatos būklės stebėjimą;

5. užtikrinti, kad vaikas visą paslaugos teikimo laikotarpį gautų tinkamą maitinimą, įvertinus jo individualius poreikius, būtinumą gauti dietinį maitinimą ir atsižvelgiant į vaiko pageidavimus;

6. bendradarbiauti su ugdymo įstaiga, siekiant ugdymo tikslų, dalyvauti ugdymo įstaigų susirinkimuose ir šventėse, padėti vaikui ruošti pamokas bei užtikrinti, kad vaikas turėtų visas reikiamas mokymosi priemones, saugiai nuvyktų į šią įstaigą (ugdymo įstaiga turi būti nesunkiai pasiekiamoje vietoje);

7. sudaryti galimybę vaikui žaisti, sportuoti, bendrauti su kitais vaikais bei tenkinti kitus saviraiškos poreikius, lankyti būrelius, sporto, muzikos ir kitas vaikų neformaliojo ugdymo įstaigas;

8. sudaryti vaikui sąlygas skaityti knygas, saugiai naudotis informacinėmis technologijomis ir kitomis jo ugdymui reikalingomis priemonėmis, atitinkančiomis jo brandą, įgūdžius ir interesus;

9. padėti vaikui suvokti šeimos reikšmę, plėtoti ir stiprinti stabilius vaiko ir biologinės šeimos ryšius, vaiko ryšius su artimais giminaičiais; užtikrinti galimybę vaikui bendrauti su savo biologiniais giminaičiais pagal numatytą ir su Globėjų centru suderintą tvarką;

10. bendradarbiauti su Globėjų centru ir jo paskirtais darbuotojais ar specialistais (socialiniais darbuotojais, psichologais ir kt.);

11. dalyvauti rengiant individualų vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą ir individualų socialinės globos planą ir užtikrinant jų įgyvendinimą;

12. nedelsiant informuoti Globėjų centro paskirtus darbuotojus apie vaikui kylančius emocinius ir fiziologinius sunkumus, siekiant užtikrinti vaikui reikiamų specialistų pagalbą;

13. atsakingai ir pagal paskirtį naudoti Globėjų centro vaikui išlaikyti skiriamas pinigines lėšas;

14. vaikams nuo 7 metų amžiaus kiekvieną mėnesį užtikrinti kišenpinigių smulkioms išlaidoms skyrimą;

15. nedelsiant informuoti Globėjų centrą apie atvejus, kai jis negali laikinai dėl objektyvių priežasčių vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

Socialinių globėjų kvalifikaciniai reikalavimai: 

Kalvarijos savivaldybės gyventojas baigęs mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos) ir gavęs GIMK tarnybos teigiamą išvadą.  Jeigu socialinis globėjas yra įgijęs socialinio darbo išsilavinimą būtų privalumas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

                 Pateikiami dokumentai;

- gyvenimo aprašymas (CV).

 Dokumentas pateikiamas el. paštu sangruda.globosnamai@gmail.com iki 2018 m. kovo 9 d.12 val.

Informacija apie skelbiamą atranką Tel. Nr. pasiteiravimui 8 612 88 051.

Direktorius                                                                                 Vytautas Dubinskas

 

 


Padėka - - Administracija 2017.03.07 : 08:18

   PADĖKA

    Norime išreikšti nuoširdžią padėką visiems, kurie atsiliepė į mūsų prašymą ir iš kurių sulaukėme gausios paramos  mūsų patiems mažiausiems globos namų gyventojams:
    Gerb. Kristinai Zdančiukienei, Miglei Radvilaitei, Rasai Klevinskienei iš Marijampolės;
    Gerb. Džeividai Pankienei, Sandrai Petrauskienei, Rasai Zigmantei, Ivetai Mikulskaitei, Sandrai Venslovienei, Aušrai Kežienei, Grėtė Stanaitytė, Vidai Majauskienei iš Kalvarijos savivaldybės;
    Gerb. Erikai Gražulienei, Artūrui Augučiui, Evelinai Burauskaitei Dulskienei, Ingai Malinauskienei, Lijanai Gerulytei, Justei Matijošaitienei, Kristinai Urbanavičiūtei iš Vilkaviškio;
    Gerb. Daliai iš Kauno;
    Gerb. Snieguolei Kazlauskaitei iš Anglijos;
    Gerb. Rimai Merkevičienei ir „Dundalko mamyčių klubui“ iš Airijos, siuntų pervežimo „Yzzy Way“ vaikinams už paramos pristatymą.

    Ačiū už Jūsų gerumą.

 

 


PRANEŠIMAS APIE ĮSTAIGOS PAVADINIMO PASIKEITIMĄ
      Informuojame, kad vadovaujantis 2017 m. sausio 26 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu  „Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų nuostatų tvirtinimo Nr. T-11, keičiasi įstaigos pavadinimas iš „Kalvarijos savivaldybės vaikų laikinosios globos namai“ į
„Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai“,
įstaigos tinklapio adresas iš www.vaikunamai.kalvarija.lm.lt į
www.seimosnamai.kalvarija.lm.lt
Kiti įstaigos rekvizitai lieka nepakitę.
Direktorius  Vytautas Dubinskas  

                                                                  Išvyka į kino teatrą                 
         Atostogoms besibaigiant, norisi, kas jos būtų įsimintinos, kažkuo kitokios.., tad kodėl nesuteikti vaikams galimybės nuvykti į kino teatrą? Juk mūsų vaikai tikrai ne kasdien turi tokią  pramogą, juolab kai kurie jų čia lankysis apskritai pirmą kartą savo gyvenime. Taigi, „Svajūnų" šeimyna nusprendė – laikas naujiems „vėjams"biggrin. Džiaugiamės, suteikę vaikams tokią džiugią akimirką bei taip paįvairindami jų kasdienybę bei laisvalaikį, juolab, kad išvyka į „Spindulio" kino teatrą tapo ir netikėta atrakcija, nes smagiai pasivaikščiojome po gražiausias Marijampolės miesto vietas, na o pabaigai užėjome į „Čili pizą" užkąsti, smagiai pasėdėti ir pasikalbėti netradicinėje aplinkoje...

   20160811_144515(0).jpg 20160811_144633.jpg 20160811_144639.jpg 20160811_144856.jpg
   20160811_145019(0).jpg 20160811_145050.jpg 20160811_145126(0).jpg 20160811_145736.jpg
   20160811_145740(0).jpg 20160811_152333.jpg 20160811_154656.jpg 20160811_154821.jpg
   20160811_155342.jpg


Pasveikink jūrą - - Administracija 2016.08.01 : 11:11

   IMG_2107.jpg  IMG_2110.jpg  IMG_2111.jpg  IMG_2116.jpg
   IMG_2128.jpg  IMG_2129.jpg  IMG_2147.jpg  IMG_2160.jpg
   IMG_2164.jpg  IMG_2166.jpg  IMG_2170.jpg  IMG_2180.jpg
   IMG_2187.jpg  IMG_2190.jpg  IMG_2192.jpg  IMG_2194.jpg
                                                                  Socialinė akcija „Pasveikink jūrą Palangoje
           Palangos miesto savivaldybė, jungdamasi prie Lietuvos Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės iniciatyvos „Už saugią Lietuvą, surengė socialinę akciją „Pasveikink jūrą Palangoje. Ankstų liepos 30-osios rytą šeši globos namų ugdytiniai išvyko į susitikimą su jūra. Vaikai labai jo laukė. Kad kelias iki jūros neatrodytų toks ilgas organizatoriai jiems paruošė įvairių siurprizų. Meilės alėjoje vaikų laukė burbulų fiesta - juos iš visų pusių supo didesni ir mažesni muilo burbulai. Pašokę su filmų herojais Jūratės ir Kastyčio skvere visi mojuodami uodui-dronui nuskubėjo į susitikimą su jūra. Tilto gale vaikų laukė foto sesija. Toliau išsvajotos maudynės jūroje, smėlio pilių statybos. O kokia šventė be pikniko! Jis vyko ne bet kur – o pačioje Birutės parko Rotondoje. Pasivaišinę ir pailsėję visi vaikai gavo po balioną į kurį kiekvienas galėjo įdėti savo svajonę. Birutės parke vaikai stebėjo cirko pasirodymą, apžiūrėjo parko augaliją ir gyvūniją. Namus pasiekėme jau gerokai sutemus, pilni įspūdžių. Už vaikų svajonės išpildymą esame dėkingi Palangos miesto savivaldybei, renginio organizatoriams ir mūsų grupę globojusiai savanorei Danutei.  Visų vaikų vardu nuoširdų ačiū taria socialinė darbuotoja Dana.

PradžiaAnkstesnis [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 kitas puslapisSekantisPabaiga
^ į viršų ^